top of page

Tarihçe

Mersin Alzheimer Derneği 17.06.2019 tarihinde kuruldu. Ancak Alzheimer ile ilgili Mersin’deki çalışmalar daha eski.

2006 yılından itibaren faaliyette olan Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile başlıyor. Türkiye Alzheimer Derneği’nin bir şubesi olarak Mersin’de çok başarılı çalışmalar yapan dernek, şube olması nedeniyle dernek fon çağrılarına veya diğer projelere başvuramıyordu. Bu nedenle çoğunluğu şube Yürütme Kurulu üyelerinden oluşan kişiler, 17.06.2019 tarihinde Mersin Alzheimer Derneği’ni kurdular.


İki derneğimiz de işbirliği içerisinde tamamen aynı amaca yönelik çalışmalar yapmaktadır.

bottom of page