top of page

Misyon

Derneğin misyonu,  Alzheimer hastalığının toplumda  tanınırlığının sağlanması; bu konuda  toplumsal  bilincin ve duyarlılığın  yükseltilmesi;  hastaların ve yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılması için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğin sağlanması ve bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılmasıdır.

bottom of page