top of page

Doktor Aloıs ALZHEİMER

Alzheimer hastalığı ilk olarak psikiyatri uzmanı Alois Alzheimer tarafından tanımlandı. Dr.Alzheimer 1901 yılında, zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastayı 5 yıl boyunca izledi. Bu hasta evde kendi bakımını yapamaz hale gelmiş, hafıza kaybına uğramış, yazma ve okuma gibi zihinsel işlevlerini büyük ölçüde yitirmişti. Hastanın tüm şikayetleri giderek arttı, hayal görmeye başladı ve anlama yeteneğini tamamen kaybetti.


Hastanın ölümünden sonra beynini inceleyen Dr.Alzheimer, beyin hücrelerini barındıran dış kabuğun (korteks) inceldiğini gördü. Buna ek olarak beyni mikroskop altında inceleyen Dr.Alzheimer, yumak ve şerit halinde bazı oluşumlar gördü.İnsan beyninde ilk defa tespit edilen bu oluşumlara “nörofibriler yumak” ve “yaşlılık plakları” adını verdi. Bu hastalığı, 1906 yılında yapılan bir kongrede “beynin tuhaf bir hastalığı” adıyla dünyaya duyurdu. Bu yeni hastalık 1910 yılında “Alzheimer Hastalığı” olarak adlandırıldı.

bottom of page