top of page

Tarihçe

Mersin Alzheimer Derneği 17.06.2019 tarihinde kuruldu. Ancak Alzheimer ile ilgili Mersin’deki çalışmalar daha eski.
2006 yılından itibaren faaliyette olan Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile başlıyor.

Vizyon

Demans hastaları için  Derneğimizce yapılan  “Yaşlı Yaşam Merkezi” gibi merkezlerin  sayılarının ve kalitelerinin artırılması;  sağlıklı yaşlılara aktif yaşlanma için ortamlar oluşturulması;   onlara en iyi koşulları sağlayabilmek için sosyal aktiviteler üretilmesi ve hizmetlerine sunulması;

Misyon

Derneğin misyonu,  Alzheimer hastalığının toplumda  tanınırlığının sağlanması; bu konuda  toplumsal  bilincin ve duyarlılığın  yükseltilmesi;

bottom of page