top of page

Okumaya Devam Edin

Aksatacak düzeyde yakın hafıza sorunu yaşar. Yıllar önce olan bir olayı hatırlayabilir, ancak biraz önce kaldırdığı çantasının yerini unutabilir.


Çekilen beyin filmi, yapılan kan tahlilleri , laboratuvar tetkikleri  ve uygulanan testler ile alzheimer hastalığı diğer hastalıklardan ayırt edilmeye çalışılır. Altmış beş yaşın üzerindeki bir kişide   aşağıdaki belirtiler varsa  ve kendi normallerinden farklı davranışlarda  bulunduğu gözleniyorsa  en kısa zamanda bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.


Yapılacak günlük işlerin hatırlanamaması,alzheimer-1

Sık sık aynı soruların sorulması,

Tencerenin ocakta unutulması,

Anahtarın evde bırakılıp çıkılması,

İsimlerin akılda tutulmaması,

Konuşurken kelime bulma güçlüğü,

Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık,

Günlük işleri yerine getirmede güçlük (alışveriş, basit alet kullanma),

Kelime bulmada güçlük,

Tarihleri ve bilinen yolları unutma,

Basit konularda karar verme güçlüğü,

Hesap yapma ya da plan yapmada güçlük,

Eşyaları yanlış yerlere koyma,

Ruh hali ve davranış değişiklikleri,

Kişilik değişiklikleri,

Her zaman kolaylıkla yürüttüğü sorumluluklardan kaçınma.

bottom of page