BİZİ TAKİP EDİN
YALNIZ DEĞİLSİNİZ

DEMANS

Beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların belirtileridir. Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir ve   kişinin günlük yaşamını belirgin olarak etkilemez.Ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar.  Demansta, hafıza yanında başka beceriler   (konuşma, alet kullanma vb.)  ve kişinin Alzheimer ile savaşta beklenmedik bir oyuncu: antibiyotiklergünlük hayatı da etkilenir
Genellikle ileri yaşlarda,  sonradan ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizliktir. Her unutkanlık demans değildir.
DEMANS BELİRTİLERİ
Demans, zihinsel becerilerdeki bozulmanın bireyin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi olduğu bir  sendromdur. Demans hafıza (bellek), dikkat, konsantrasyon, planlama, düşünme, konuşma gibi zihinsel fonksiyonları etkilediği gibi yine beyinin fonksiyonu olan insan davranışlarını, duygusal dünyalarını da etkiler.
Alzheimer bir demans çeşididir ve demans hastalıklarının % 70’ini oluşturmaktadır. Ancak her demans Alzheimer hastalığı değildir. Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.